Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Investície do solárneho parku: Zapojením do solárnych fariem alebo solárnych plôch chceme poskytnúť príležitosť aj malým investorom, aby si na dobu 20 rokov zaistili aj kus výnosu zo solárneho "koláče".

 

Investície do kompletných solárnych fariem a projektov na vyžiadanie možné.

Pre nové projekty hľadáme veľké plochy (nezastavanej plochy alebo budovy)!