Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Mobilní a stacionární zpracování EPS: Pomocí našich zkušených partnerů z oblasti strojírenství plánujeme a navrhujeme nejmodernější zařízení na výrobu prvků bednění EPS (polystyren) a cihel ICF (Insulating Concrete Forms). Inovativní a snadno ovladatelný systém MIB pracuje s konstrukcí z nejrůznějších umělohmotných prvků, které se instalují/složí až na staveništi a vzniklé konstrukce se následně vyplní betonem. Ve velmi krátké době jsou tak postaveny tepelně izolované betonové nebo železobetonové stěny o tloušťce 10 cm, 15cm nebo 20 cm.

Roční produkce jednoho mobilního základního zařízení činí až 900.000 qm stěnové plochy, její amortizace je při plném využití již po jednom roce.

Jen 4 měsíce po uvedení do provozu je možné provozovat mobilní systém na místě potřeby. Zvláštní důraz klademe na zapracování, podporu na místě a průběžnou podporu prostřednictvím permanentního dohledu Remote-Access-System (možnost údržby na dálku).

Přednosti výroby s pomocí systému MIB oproti konvenčním cihlám IC spočívají v podstatně vyšší výrobní kapacitě a více než 50 % úsporách v důsledku snížení objemu dopravy. Produkt je výhodný i z hlediska výroby, proto se pro zpracovatelské podniky jeví také pořizovací cena jako ekonomicky atraktivní.