Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Mobilné a stacionárne spracovanie EPS: Pomocou našich skúsených partnerov z oblasti strojárstva plánujeme a navrhujeme najmodernejšie zariadenia na výrobu prvkov debnenia EPS (polystyrén) a tehál ICF (Insulating Concrete Forms). Inovatívne a ľahko ovládateľný systém MIB pracuje s konštrukciou z najrôznejších umelohmotných prvkov, ktoré sa inštalujú / zloží až na stavenisku a vzniknuté konštrukcie sa následne vyplní betónom. Vo veľmi krátkej dobe sú tak postavené tepelne izolované betónové alebo železobetónové steny o hrúbke 10 cm, 15cm alebo 20 cm.

Ročná produkcia jedného mobilného základného zariadenia činí až 900.000 qm stenovej plochy, amortizácia je pri plnom využití už aj po jednom roku.

Len 4 mesiace po uvedení do prevádzky je možné prevádzkovať mobilný systém na mieste potreby. Osobitný dôraz kladieme na zapracovanie, podporu na mieste a priebežnú podporu prostredníctvom permanentného dohľadu Remote-Access-System (možnosť údržby na diaľku).

Prednosti výroby s pomocou systému MIB oproti konvenčným tehlám IC spočívajú v podstatne vyššej výrobnej kapacite a viac ako 50% úsporách v dôsledku zníženia objemu dopravy. Produkt je výhodný aj z hľadiska výroby, preto sa pre spracovateľské podniky javí aj obstarávacia cena ako ekonomicky atraktívne.