Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Cílem našich strategických partnerství je sdílení odborných kompetencí na základě shodných zájmů, filozofií a cílů. Konkrétní podobu a podporu dostávají tyto aliance při jednotlivých projektech. To vede k trvalé a úspěšné spolupráci. Joint Ventures nebo oboustranné účastenství umožňují existenci na mezinárodní úrovni a poskytují partnerům sítě maximálně možný servis a mezinárodní prezentaci.

Důvody ke sdílení kompetencí jsou minimalizace rizik, výměna know-how, projektování, neutralizace konkurence, a to s cílem vytvářet pro všechny zúčastněné udržitelné synergie a tyto smysluplně využívat.

Společně s partnery naší sítě chceme vytvořit směrem k našim zákazníkům dlouhodobé hospodářské vztahy na bázi důvěry a tyto trvale rozvíjet na základě náročných, technických, ekologických a sociálních podmínek.

Všechny produkty a materiály našich odborných oblastí přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí, a v mnoha oblastech tak zajišťují existenční základy pro život. Nad tím bychom neměli pouze přemýšlet, nýbrž také zodpovědně a okamžitě jednat.

"Setkat se je začátek, zůstat spolu je pokrok, spolupracovat znamená úspěch." (Henry Ford) " (Henry Ford)
 

Act now – Think Green!