Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Cieľom našich strategických partnerstiev je zdieľanie odborných kompetencií na základe zhodných záujmov, filozofiou a cieľov. Konkrétnu podobu a podporu dostávajú tieto aliancie pri jednotlivých projektoch. To vedie k trvalej a úspešnej spolupráci. Joint Ventures alebo obojstranné účastníctva umožňujú existenciu na medzinárodnej úrovni a poskytujú partnerom siete maximálne možný servis a medzinárodnú prezentáciu.

# Dôvody na zdieľanie kompetencií sú minimalizácia rizík, výmena know-how, projektovanie, neutralizácia konkurencie, a to s cieľom vytvárať pre všetky zúčastnené udržateľné synergie a tieto zmysluplne využívať.

Spoločne s partnermi našej siete chceme vytvoriť smerom k našim zákazníkom dlhodobé hospodárske vzťahy na báze dôvery a tieto trvalo rozvíjať na základe náročných, technických, environmentálnych a sociálnych podmienok.

Všetky produkty a materiály našich odborných oblastí prispievajú k ochrane klímy a životného prostredia, av mnohých oblastiach tak zaisťujú existenčné základy pre život. Nad tým by sme nemali len premýšľať, ale aj zodpovedne a okamžite konať.

"Stretnúť sa je začiatok, zostať spolu je pokrok, spolupracovať znamená úspech." (Henry Ford)
 

Act now – Think Green!