Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Disclaimer / záruka

Tento portál je informační platformou o různých tzv. „zelených“ oblastech. Nabízí zájemcům, podnikům a investorům možnost informovat se o jednotlivých odborných oblastech a vytvořit si kontakt k jakýmkoliv partnerům sítě. Síť „thinkgreen-connection.com“ nepředstavuje samostatnou webovou stránku jedné jediné firmy. .

Všechny firmy, společnosti nebo firemní uskupení, jež jsou uváděny na webových stránkách, jsou samostatné, právně zcela nezávisle jednající podniky nebo osoby. Jejich činnost je jak z právního hlediska i po stránce daňové zcela na sobě nezávislá a není vykonávána v souvislosti s ostatními společnostmi. Zásadně odmítáme přebírat záruky popř. nároky osob, firem nebo společností; ty musí být uplatňovány jen u společnosti, obchodní agentury, jejich smluvního partnera, zprostředkovatele prodeje nebo jejich pomocníka plnění v příslušné zemi. V odpovídající zemi a v aktivním sídle společnosti podle platné legislativy.


Copyright: Layout & Design by thinkgreen-connection netzwerk © 2013

Všechna data, výkresy, obrazy*, texty, loga, resp. kompletní obsah webových stránek sítě thinkgreen-connection podléhají copyrightu ©. Je zakázáno veškerá data bez výslovného povolení kopírovat, používat opakovaně, rozmnožovat a používat a/nebo využívat pro další komerční reklamní účely v této nebo změněné formě. Zneužití nebo neakceptování tohoto zákazu bude řešeno právní cestou.

* zobrazení částečné www.shutterstock.com


Záruka na spojení

Naše stránka obsahuje spojení na externí webové stránky třetích osob. Na obsahy těchto webových stránek nemáme vliv. Za správnost jejich obsahů je zodpovědný vždy jeden každý hostitel nebo provozovatel, přičemž my za ně neručíme. Cizí webové stránky jsme zkontrolovali k datu zveřejnění spojení z důvodu možného porušení zákona. K tomuto datu nebyly informace o případném porušení zákona známy. Bez informace o skutečném porušení zákona nemůžeme obsah webových stránek, na něž zprostředkujeme spojení, podrobovat nepřetržité kontrole. V případě, že bychom se o porušení práv dozvěděli, okamžitě příslušná spojení odstraníme.