Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Disclaimer / záruka

Tento portál je informačný platformou o rôznych tzv "zelených" oblastiach. Ponúka záujemcom, podnikom a investorom možnosť informovať sa o jednotlivých odborných oblastiach a vytvoriť si kontakt k akýmkoľvek partnerom siete. Sieť "thinkgreen-connection.com" nepredstavuje samostatnú webovú stránku jednej jedinej firmy.

Všetky firmy, spoločnosti alebo firemné zoskupenia, ktoré sú uvádzané na webových stránkach, sú samostatné, právne úplne nezávisle fungujúcou podniky alebo osoby. Ich činnosť je ako z právneho hľadiska aj po stránke daňovej úplne na sebe nezávislé a nie je vykonávaná v súvislosti s ostatnými spoločnosťami. Zásadne odmietame preberať záruky popr. nároky osôb, firiem alebo spoločností; tie sa musia uplatňovať len u spoločnosti, obchodné agentúry, ich zmluvného partnera, sprostredkovateľa predaja alebo ich pomocníka plnenie v príslušnej krajine. V zodpovedajúce krajine av aktívnom sídle spoločnosti podľa platnej legislatívy.


Copyright: Layout & Design by thinkgreen-connection netzwerk © 2013

Všetky dáta, výkresy, obrazy *, texty, logá, resp. kompletný obsah webových stránok siete thinkgreen-connection podliehajú copyrightu ©. Je zakázané všetky dáta bez výslovného povolenia kopírovať, používať opakovane, rozmnožovať a používať a / alebo využívať pre ďalšie komerčné reklamné účely v tejto alebo pozmenenej forme. Zneužitie alebo neakceptovanie tohto zákazu bude riešené právnou cestou. * Zobrazenie čiastočné www.shutterstock.com

 

* Photo credits in part towww.shutterstock.com


Záruka na spojenie

Naša stránka obsahuje spojenia na externé webové stránky tretích osôb. Na obsahy týchto webových stránok nemáme vplyv. Za správnosť ich obsahov je zodpovedný vždy jeden každý hostiteľ alebo prevádzkovateľ, pričom my za ne neručíme. Cudzie webové stránky sme skontrolovali k dátumu zverejnenia spojenie z dôvodu možného porušenia zákona. K tomuto dátumu neboli informácie o prípadnom porušení zákona známe. Bez informácie o skutočnom porušenie zákona nemôžeme obsah webových stránok, na ktoré sprostredkujeme spojenie, podrobovať nepretržité kontrole. V prípade, že by sme sa o porušenie práv dozvedeli, okamžite príslušná spojenie odstránime.