Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Systém MIB-Block je vysoko kvalitný systém debnenia EPS pre betónové a železobetónové konštrukcie energeticky sebestačných budov. Výhody sú: