Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Oblasti pre využitie: Len ťažko existujú porovnateľné zariadenia, ktoré sú čo do oblastí, kde môžu byť použité, a čo do použitia tak flexibilné ako Ozonic - kompaktné zariadenia.

Stacionárne alebo mobilné zariadenia bez nutnosti pripojenia do siete pre: