Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Príklady použitia: Zlá kvalita vody je celosvetový problém, lebo práve vodnou cestou sa rýchlo šíri nebezpečné zárodky a baktérie. Užívanie nevyčistené vody ako vody pitnej alebo úžitkovej ohrozuje život a končí v mnohých prípadoch smrťou.