Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Oblasti použití: Oblasti použití hydrofobního písku FSS jako minerálního těsnění nebo jako plnidla jsou mnohostranné. Hydrofobní písek je možné vždy použít: