Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Hydrofobní písek: Stoupající poptávka po těsnění minerálního původu v minulých letech nás motivovala k tomu, abychom vyvinuli aditivum, s nímž bychom mohli zpracovat surový písek tak, aby se z něj bez chemických rozpouštědel stal písek hydrofobní. V důsledku rozsáhlé vývojové práce se nám podařilo pro náš nový produkt FSS impregnating Fluid FSS H840-100 (aditivní) použít jako nosič (rozpouštědlo) vodu. 

Neupravujeme speciálním způsobem jen povrch pískových zrn, neboť úpravu lze snadno smýt nebo nemá dlouhého trvání. S pomocí našeho aditiva měníme molekulární strukturu zrnek písku (vlastnosti povrchu) trvale.

Vzhledem k tomu, že se původní surovina mění méně než 1 %, nestává se hydrofobní písek speciálním stavebním materiálem a je i nadále klasifikován jako surovina.

Písek je bezpečný pro lidské zdraví, zvířata a přírodu (např. podzemní vody).