Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Technická data: základní bází písku odpuzujícího vodu je drcená sedimentární hornina (písek). Písek je ze své podstaty přírodní surovina.


Výňatky z technického listu:

Klasifikace materiálu hydrofobní písku FSS podle nařízení (ES) č. 1272/2008, je hydrofobní písek není klasifikován podle nařízení CLP.


 

Míchání pouze autorizovanými a certifikovanými podniky FSS

 

Balení/Dodání:

 

Mobilní míchací zařízení a čerpadla štěrku pro staveniště a další speciální vybavení na vyžádání.