Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Technické dáta: Základom piesku odpudzujúceho vodu je drvená sedimentárna hornina (piesok). Piesok je zo svojej podstaty prírodná surovina.


Výňatky z technického listu:

Klasifikácia materiálu hydrofóbna piesku FSS podľa nariadenia (ES) č 1272/2008, je hydrofóbny piesok nie je klasifikovaný podľa nariadenia CLP.


 

Miešanie iba autorizovanými a certifikovanými podniky FSS

 

Balenie / Dodanie:

 

Mobilné miešacie zariadenie a čerpadlá štrku pre stavenisko a ďalšie špeciálne vybavenie na vyžiadanie .