Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Hydrofóbny piesok: : Stúpajúci dopyt po tesnenie minerálneho pôvodu v minulých rokoch nás motivovala k tomu, aby sme vyvinuli aditivum, s ktorým by sme mohli spracovať surový piesok tak, aby sa z neho bez chemických rozpúšťadiel stal piesok hydrofóbne. V dôsledku rozsiahlej vývojové práce sa nám podarilo pre náš nový produkt FSS impregnating Fluid FSS H840-100 (aditívne) použiť ako nosič (rozpúšťadlo) vodu.

Neupravuje špeciálnym spôsobom len povrch pieskových zŕn, pretože úpravu možno ľahko zmyť alebo nemá dlhé trvanie. S pomocou nášho aditiva meníme molekulárnu štruktúru zrniek piesku (vlastnosti povrchu) trvalo.

Vzhľadom k tomu, že sa pôvodný surovina mení menej ako 1%, nestáva sa hydrofóbna piesok špeciálnym stavebným materiálom a je aj naďalej klasifikovaný ako surovina.

TPiesok je bezpečný pre ľudské zdravie, zvieratá a prírodu (napr. podzemné vody).