Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Impressum / Disclaimer

Think Green Connection je vizionárska iniciatíva spoločnosti PyCARBO Recycling Technique GmbH, ktorá touto platformou ponúka podnikom orientujícím sa do budúcnosti optimálne možnosti pre efektívnu spoluprácu. "Zelené spojenie" súčasne slúži ku konštruktívnej výmene informácií a inovatívnemu rozvoju priekopníckych projektov pre VŠETKY oblasti obnoviteľných zdrojov. THINK GREEN!


PyCarbo Recycling Technique GmbH

Adalbert-Stifter-Strasse 23
D-34246 Vellmar, Germany

Phone: +49 (0) 561-57 983 98-9
Fax: +49 (0) 561-57 983 98-8

Email: info@pycarbo.com.com
Web: www.pycarbo.com

Obchodne riadenie: Michael Tappe

Sídlo a obchodný register:
zapísané (u okresného súdu) Amtsgericht Kassel 2011
HRB-Nr.: 15416

Zodpovednosť za obsah:

Michael Tappe & Markus Blumenstein

© 2013- Think Green Connection: PyCARBO GmbH