Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Pre bližšie informácie zahŕňajú THINK GREEN - tematické oblasti, strategických partnerov, možnosti riešenia s optimálnymi nákladmi, príklady využitia ako aj pomoc vzťahujúce sa k projektu. Sme Vám s našou podporou k dispozícii.

Sieť - Kontaktný partneri

THINK GREEN CONNECTION

PyCarbo GmbH
Adalbert-Stifter-Strasse 23
D-34246 Vellmar

 

Phone: +49 (0) 561-57 983 98-9
Fax: +49 (0) 561-57 983 98-8

Web: www.thinkgreen-connection.com
Email: info@thinkgreen-connection.com