Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

The Sieť Think Green Connection sa profiluje ako platforma pre komunikáciu a kooperáciu v oblasti najrôznejších tém týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov.

Ak hľadáte pre svoj zámer inovatívne a cenovo optimálne riešenie, naši odborní inžinieri so svojím know-how a dlhoročnými skúsenosťami sú Vám k dispozícii. Naši partneri rozpracujú plánované projekty a energetické koncepty a úspešne je pre Vás zrealizujú.

Inovatívne a úspešné riešenia, ako napr špeciálne použitie hydrofóbneho piesku, techniky na recykláciu bez emisií CO ², stavebného energeticky šetrného systému & odolného voči zemetraseniu, predĺženie trvanlivosti potravín pomocou vody obohatené ozónom, ako aj solárnych systémov nezávislých na sieťových zdrojoch za účelom ich využitia v odľahlých regiónoch, to sú len niektoré z tematických oblastí.

Naši partneri v sieti spolupracujú intenzívne s kvalifikovanými laboratóriami, vedci, vývojári, vynálezcovia, výrobcovia a investorov s cieľom, aby pre Vás v ďalších sľubných energetických koncepciách zrealizovali výskum a vývoj nových technológií.

# S pomocou centrálnej kontaktnej osoby a spojením kľúčových kompetencií sa vytvára koncentrovaná WIN-WIN situácia na základe prepojenia zmysluplných synergií.  

Cez KONTAKTNÉ FORMULÁRE zamerané do príslušných odborných oblastí získate priamy prístup k našim partnerom zo siete, alebo môžete tiež napísať svoju požiadavku priamo na Think Green Connection a my pre Vás obratom zaistíme spojení s príslušným kompetentným partnerom.