Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Příklady použití Špatná kvalita vody je celosvětový problém, neboť právě vodní cestou se rychle šíří nebezpečné zárodky a bakterie. Užívání nevyčištěné vody jako vody pitné nebo užitkové ohrožuje život a končí v mnoha případech smrtí.