Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Aplicaţii de probă: Calitatea proastă a apei este o problem majoră în întreaga lume. Germenii şi bacteriile periculoase se răspândesc repede prin intermediul apei. Utilizarea acestei ape impure ca apă potabilă sau apă de procesare prezintă un pericol pentru ciclul vieţii şi are un final fatal în multe cazuri.