Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Nisip rezistent la apă: Cererea ridicată de sisteme de etanşare minerală din ultimii ani ne-a motivate să descoperim un aditiv cu ajutorul căruia să putem să producem materie primă, nisip, hidrofobi, fără să utilizăm solvenţii chimici. Prin muncă serioasă, am reuşit să producem apa ca şi carieră (solvent) pentru noul nostru produs, fluidul impregnant FSS, FSS-H840-100 (aditiv).

ICu ajutorul aditivului nostru, modificăm permanent structura moleculară a nisipului (proprietatea suprafeţei).

Din moment ce materia primă nu s-a modificat cu mai mult de 1%, nisipul hidrofobic nu este un material de construcţie, dar poate să fie clasificat în continuare ca o materie primă.

Nisipul nu este periculos pentru sănătatea fiinţelor umane, animale sau natură (e.g. apa subterană).