Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Recyklovatelné látky (Input): V našich pyrolytických zařízeních lze recyklovat všechny organické odpady obsahující celulózu, gumu a plasty, jakož i čistírenské kaly, oleje a tuky.

 

Při tomto zvláštním procesu jsou získávány z recyklovaného materiálu [Input] cenné suroviny [Output] jako oleje, aromáty, plyny, vzácné kovy a vysoce kvalitní uhlíky.