Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Výtěžek procesu (Output): Jako výsledek procesu (Output) jsou získávány vedle olejů, aromátů, benzolů, plynů a cenného karbonu (vysoce kvalitní uhlík) také ještě další recyklovatelné suroviny a materiály.

Staré pneumatiky jako příklad: Ze starých pneumatik jsou při pyrolýze odebrány benzen, plyny a další škodlivé látky. Na konci tohoto procesu zůstává čistý uhlík a pružinová ocel, která v důsledku depolymerizace neoxiduje a může být znovu opět použita.

Odpadní teplo/rekuperace plynu jako příklad: odpadní teplo a plyn získaný z recyklovaného materiálu lze pomocí plynové turbíny přeměnit na elektrickou energii. Tím by byl zajištěn autonomní provoz systému jednoho základního zařízení s denní produkcí 9t a vznikal by přebytek proudu kolem 1,3 MW, který lze přivádět do elektrické sítě a zpeněžit, nebo jej lze použít pro vlastní potřebu.

Trojnásobný užitek z recyklovaných vstupních materiálů, získání energie z procesu recyklace a recyklovatelných výsledných materiálů poskytují jako přídavek provozovatelům a investorům zařízení enormní zisky.