Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Proces technické parametry: Tepelný rozklad odpadních a recyklovatelných materiálů probíhá bez přítomnosti kyslíku ve speciálně konstruovaném tlakovém a teplotním profilu (250 – 650 stupňů) v časovém období 8-10 hodin.

# Odpadní a ušlechtilé plyny vzniklé během procesu doutnání jsou vedeny do plynové turbíny a přeměněny na elektrickou energii. Na rozdíl od konvenčních systémů nevznikají v pyrolytickém procesu recyklace frakce popílku ani škodlivé plyny [bezemisní CO ²].

Jako output se při tomto procesu vedle olejů, benzenů, plynů a vzácného uhlíku [čistý uhlík] získávají rovněž další recyklovatelné materiály.

S přihlédnutím k nejnovějším technologiím zpracování byl vytvořen první prototyp ve zmenšeném měřítku. Cílem je přizpůsobit proces i zařízení dnešním požadavkům kladeným na permanentně provozované průmyslové zařízení tak, aby bylo dostupným a ekonomicky rentabilním řešením pro provozovatele a investory.