Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Recyklovateľné látky (Input): V našich pyrolyzovych zariadeniach je možné recyklovať všetky organické odpady obsahujúce celulózu, gumu a plasty, ako aj čistiarenské kaly, oleje a tuky.

 

Pri tomto osobitnom procese sú získavané z recyklovaného materiálu [Input] cenné suroviny [Output] ako oleje, aromatické uhľovodíky, plyny, vzácne kovy a vysoko kvalitné uhlíky