Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Recycling v procesu pyrolýzy:  V našem unikátním procesu na bázi pyrolýzy dochází k tepelnému a bezemisního rozkladu látek bez přítomnosti kyslíku. Tento konkrétní postup navíc zaručuje nejvyšší výnosy na všech stupních výrobního procesu.

V našem pyrolytickém zařízení mohou být zpracovány všechny látky, jako jsou např. organické odpady, odpady obsahující celulózu, gumy a plasty, ale i čistírenské kaly, oleje a tuky. V procesu recyklace lze z recyklovaných materiálů [vstup] znovu získat cenné a recyklovatelné suroviny [výstup]. Dalším důležitým aspektem, proč dávat přednost recyklaci pyrolýzou, představuje využití odpadního tepla a plynů vzniklých při pyrolytickém procesu přeměnou na užitečnou energii. Tuto energii lze následně použít pro autonomní provoz pomocí BHKW pohaněné plynovou turbínou, nebo může být převáděna do elektrické sítě.

Trojnásobný užitek z recyklace odpadních materiálů, získání energie při jejich zpracování a cenných zbytků materiálu (např. vysoce čistý uhlík) přináší ve svém důsledku provozovatelům našich pyrolytických zařízení obrovské zisky.