Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Producţii ale procesului (Produs) În afară de uleiuri, produse aromatice, benzeni, gaze şi carbon valoros [carbon pur] şi alte materii prime reciclabile, toate materialele sunt recuperate ca producţie a procesului (produs).

Exemplu de anvelope vechi: În această situaţie, prin procesul de piroliză, benzenii, gazele şi alte substanţe periculoase sunt eliminate din anvelopele vechi. La finalul procesului, ceea ce rămâne include carbon şi oţel, care nu sunt oxidate de depolimerizare şi pot să fie reciclate direct.

Exemplu de reciclare a căldurii / gazului: Procesul căldurii reziduale şi a gazului recuperat din materialele de reciclare poate să fie convertit printr-o turbină de gaz în energie electrică. Aici, în afară de operaţiunea instalaţiei autarhice a unei uzine de bază cu 9 tone de producţie zilnică, s-ar forma un exces de energie de aprox. 1.3 MW, care ar putea fi alimentat în sistemul energetic şi plătit sau să fie folosit pentru consumul captiv.

Beneficiul triplu din materialele de consum reciclabile, recuperarea energiei din proces şi materialele de producţie reciclabile aduc recoltă enormă pentru cei care operează cu ajutorul lor şi investesc în aceste instalaţii.