Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Reciclare prin Metoda Pirolizei: Folosind metoda pirolizei, descompunerea substanţelor are loc sub formă termică şi fără emisie, excepţie făcând oxigenul. Mai mult decât atât, această metodă specială asigură producţie maximă în toate etapele procesului.

În fabrica noastră pot să fie procesate toate substanţele, cum ar fi reziduurile organice, celuloza ce conţine reziduu, cauciuc şi plastic, precum şi murdăria din apele menajere, uleiurile şi grăsimile. Materiile prime valoroase şi refolosibile [Produs] sunt recuperate prin procesul de reciclare din materiale reciclate [Consum]. Un alt aspect important pentru deciziile luate în favoarea reciclării folosind metoda pirolizei în viitor este utilizarea pierderii de căldură şi gazelor de piroliză pentru convertirea în energie valoroasă. Suplimentar, această energie poate să fie folosită prin căldură combinată şi uzine de energie [CHP] activate de turbine de gaz pentru operaţiunea fabricilor autarhice sau poate să fie alimentată în sistemul energetic.

Beneficiul triplu de reciclare a materialului rezidual, recuperarea energiei din proces şi recuperarea materialelor reziduale valoroase (ex. carbon pur) aduc recoltă enormă pentru cei care aplică metoda pirolizei.