Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Výťažok procesu (Output): Ako výsledok procesu (Output) sú získavané vedľa olejov, aromatov, benzol, plynov a cenného karbónu (vysoko kvalitný uhlík) tiež ešte ďalšie recyklovateľné suroviny a materiály.

Staré pneumatiky ako príklad: Zo starých pneumatík sú pri pyrolýze odobraté benzén, plyny a ďalšie škodlivé látky. Na konci tohto procesu zostáva čistý uhlík a pružinová oceľ, ktorá v dôsledku depolymerizácia neoxiduje a môže byť znovu opäť použitá. .

Odpadové teplo /rekuperacia plynu ako príklad: odpadové teplo a plyn získaný z recyklovaného materiálu možno pomocou plynovej turbíny premeniť na elektrickú energiu. Tým by sa zabezpečil autonómnu prevádzku systému jedného základného zariadenia s dennou produkciou 9t a vznikal by prebytok prúdu okolo 1,3 MW, ktorý možno privádzať do elektrickej siete a speňažiť, alebo ho možno použiť pre vlastnú potrebu.

Trojnásobný úžitok z recyklovaných vstupných materiálov, získanie energie z procesu recyklácie a recyklovateľných výsledných materiálov poskytujú ako prídavok prevádzkovateľom a investorom zariadenia enormné zisky.