Deutsch English Français Česky Slovensky Romana

Recycling v procese pyrolýzy: # V našom unikátnom procese na báze pyrolýzy dochádza k tepelnému a bezemisního rozkladu látok bez prítomnosti kyslíka. Tento konkrétny postup navyše zaručuje najvyššiu výnosy na všetkých stupňoch výrobného procesu.

V našom pyrolyticky zariadenia môžu byť spracované všetky látky, ako sú napr organické odpady, odpady obsahujúce celulózu, gumy a plasty, ale aj čistiarenské kaly, oleje a tuky. V procese recyklácie je možné z recyklovaných materiálov [vstup] znovu získať cenné a recyklovateľné suroviny [výstup]. Ďalším dôležitým aspektom, prečo dávať prednosť recyklácii pyrolýzou, predstavuje využitie odpadového tepla a plynov vzniknutých pri pyrolytickom procese premenou na užitočnú energiu. Túto energiu možno následne použiť pre autonómnu prevádzku pomocou BHKW poháňaný plynovou turbínou, alebo môže byť prevádzaná do elektrickej siete.

Trojnásobný úžitok z recyklácie odpadových materiálov, získanie energie pri ich spracovaní a cenných zvyškov materiálu (napr. vysoko čistý uhlík) prináša vo svojom dôsledku prevádzkovateľom našich pyrolytických zariadenia obrovské zisky.